مشاوره مهارت های زندگی

مشاوره مهارت های زندگی، یک نوع خدمات روانشناسی است که به افراد کمک می‌کند تا مهارت‌هایی را یاد بگیرند که برای موفقیت و سلامت در زندگی لازم هستند. این مهارت‌ها شامل توانایی‌های روانی و اجتماعی هستند که به فرد اجازه می‌دهند با چالش‌ها و نیازهای زندگی روزمره به شکل سازنده و مثبت برخورد کند.

دکمه بازگشت به بالا