افسردگی بعد از زایمان چیست؟ علائم، درمان

افسردگی بعد از زایمان چیست؟ علائم، درمان

/
همه چیز درمورد افسردگی بعد از زایمان | با روش های درمان افسردگی بعد از زایمان و علائم آن ها بیشتر آشنا شوید | دکتر آریادخت قیومی
اختلال سایکوتیک چیست

اختلال سایکوتیک چیست؟ همه حقایق جالب در مورد اختلالات سایکوتیک (psychotic)

/
اختلال سایکوتیک چیست؟ همه حقایق جالب در مورد اختلالات سایکوتیک (psychotic) و انواع آن
اختلال صدا بیزاری

تشخیص، علائم و درمان اختلال صدا بیزاری یا میسوفونیا (Misophonia)

/
همه حقایق مهم در مورد اختلال صدا بیزاری یا میسوفونیا | با روش های تشخیص، درمان اختلال صدا بیزاری آشنا شوید | مرکز مشاوره دکتر قیومی
افسردگی فصل پاییزی در خانوم ها

افسردگی فصل پاییز چیست؟ راه های درمان و پیشگیری از افسردگی فصلی پاییز

/
همه راز های افسردگی فصل پاییز که باید بدانید | آموزش راه های درمان و پیشگیری از افسردگی فصلی پاییز | کلینیک مشاوره دکتر قیومی
افسردگی فصلی

انواع افسردگی! ویژگی، علائم، درمان، پیشگیری از انواع افسردگی

/
با ویژگی های انواع افسردگی آشنا شوید | علائم، درمان، پیشگیری از انواع افسردگی را آموزش ببینید | کلینیک مشاوره دکتر قیومی https://drghaumi.com/
فرد مبتلا به اختلال دزدی بیمارگونه و یا کلپتومانیا (Kleptomania)

اختلال دزدی بیمارگونه یا کلپتومانیا (Kleptomania) چیست؟ با جنون دزدی، پیشگیری، درمان آن آشنا شوید

/
همه حقایق مهم درمورد اختلال دزدی بیمارگونه یا کلپتومانیا (Kleptomania) | با جنون دزدی، راه های پیشگیری، درمان اختلالا دزدی آشنا شوید | دکتر قیومی
انواع اختلالات اضطراب

انواع اختلالات اضطراب (Anxiety disorders)! همه حقایق اختلال اضطراب

/
انواع اختلالات اضطراب و نشانه های آن را بشناسید🏥🥼 آیا روش های تشخیص و درمان انواع اختلال اضطراب را میدانید؟
روش های ساده برای درمان استرس

6 روش های ساده برای درمان استرس

/
آموزش 6 روش های ساده برای درمان استرس | با بهترین متد های درمان استرس در خود آشنا شوید| مرکز مشاوره دکتر قیومی
شاخص سادیسم چیست؟

سادیسم چیست؟ با اختلال شخصیت سادیسم یا دگرآزاری و ویژگی های آن آشنا شوید

/
سادیسم چیست؟ با اختلال شخصیت سادیسم یا دگرآزاری آشنا شوید | ویژگی های این اختلال و راه های درمان را آموزش ببینید | دکتر آریا دختر قیومی
تاثیر طلاق بر فرزند پسر

تاثیر طلاق بر فرزند پسر! چه بر سر فرزندان پسر بعد از طلاق خواهد آمد؟

/
هرچیزی که درمورد تاثیر طلاق بر فرزند پسر باید بدانید🧒🏻🤔! چه بر سر فرزندان پسر بعد از طلاق خواهد آمد؟
جلسه زوج درمانی برای جلوگیری از طلاق

نقش زوج درمانی در طلاق چیست؟ تاثیر زوج درمانی و مشاوره ازدواج در طلاق را بدانید

/
همه حقایق جالب در مورد نقش زوج درمانی در طلاق | تاثیر زوج درمانی و مشاوره ازدواج در طلاق را بدانید | مرکز مشاوره دکتر قیومی
مشاوره ازدواج با مرد مطلقه

مشاوره ازدواج با مرد مطلقه! درست یا غلط

/
همه چیز در مورد مشاوره ازدواج با مرد مطلقه و عواقب و مشکلات آن که باید بدانید✔ درست یا غلط بودن ازدواج با مرد مطلقه
اختلال وسواس فکری و عملی OCD

اختلال وسواس فکری و عملی (OCD) چیست؟ علائم، نشانه ها، روش های درمان وسواس فکری را آموزش ببینید

/
همه چیز درمورد اختلال وسواس فکری و عملی (OCD) | با تمام علائم، نشانه ها و روش های درمان وسواس فکری آشنا شوید
زوج درمانی شناختی رفتاری CBT

زوج درمانی شناختی رفتاری (CBT) چیست و چه کاربردی دارد؟ با مشاوره شناختی رفتاری آشنا شوید

/
با زوج درمانی شناختی رفتاری (CBT) آشنا شوید و کاربردهای آن را در زندگی بشناسید. تکنیک های مشاوره شناختی رفتاری را آموزش ببینید
زوج درمانی گلاسر یا واقعیت درمانی

همه چیز درمورد گلاسر یا واقعیت درمانی (Glasser)، مبانی، تاریخچه و تکنیک های نظریه واقعیت درمانی گلاسر

/
تمام آنچه درمورد گلاسر یا واقعیت درمانی باید بدانید| مبانی ، تاریخچه و تکنیک های نظریه واقعیت درمانی گلاسر را آموزش ببینید