محمد طلائی

محمد طلائی

محمد طلائی هستم؛
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی و فعال در حوزه ی خدمات سلامت روان.

محقق و روان درمانگر در حیطهٔ مسائل مربوط به روابط میان فردی، اضطراب، افسردگی و شخصیت.

روان درمانی، آیینه ایست برای دیدن آنچه که ارتباط ما با واقعیت را بهبود می بخشد.

دکمه بازگشت به بالا