شهره بیات ماکو

شهره بیات ماکو

شهره بیات ماکو
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
روانتحليلگر و درمانگر کودک , نوجوان و بزرگسال ( فردی و گروهی) برگزارکننده دوره های فرزند پروری و خودآگاهی مربی دوره مايندفولنس ارزیاب آزمون های DISC مشاور در مدیریت رفتارهای سازمانی شماره پروانه 1568518

ثبت درخواست مشاوره

دکمه بازگشت به بالا