الهام افضلی

سلام الهام افضلی هستم

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی و درمانگر روانپویشی ، سالهاست که تحت نظارت بالینی و اموزش در حوزه ی درمان فردی ، روانپویشی و ذهن اگاهی و روابط میان فردی مشغول هستم و چندین سال هست که افتخار فعالیت در این حیطه رو دارم ، ما در رابطه اسیب میبینیم و در رابطه هم ترمیم میشویم امیدوارم در این مسیر همراه هم باشیم

ثبت درخواست مشاوره

دکمه بازگشت به بالا